Θετικών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017

Για μαθητές Β' λυκείου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νεοελλ. Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Ο.Π 2/1
Μαθηματικά Γ'Λυκείου 1/2
Φυσική 2/1
Φυσική Γ'Λυκείου 1/2
Χημεία 1
Χημεία Γ'Λυκείου 1
ΣΥΝΟΛΟ 12
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Νεοελλ. Γλώσσα 2
Βιολογία 1
Βιολογία Γ΄Λυκείου 1
Φυσική 2/1
Φυσική Γ'Λυκείου 1/2
Χημεία 1
Χημεία Γ'Λυκείου 1
   
ΣΥΝΟΛΟ 9
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νεοελλ. Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Ο.Π 2/1
Μαθηματικά Γ΄Λυκείου 1/2
ΑΟΘ 1
ΑΕΠΠ 1
   
   
ΣΥΝΟΛΟ 9
Μαθήματα Επιλογής
Γεωμετρία 1
Βιολογία 1
Αρχαία 2
   
Μαθήματα Επιλογής
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Ο.Π 2
Αρχαία 2
Γεωμετρία 1
Μαθήματα Επιλογής
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία 2
Γεωμετρία 1
  • Έκπτωση στους αριστούχους
  • Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα
  • Βιβλία-σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα (δωρεάν)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ για κάθε τμήμα
  • Προσωπική παρακολούθηση της πορείας – απόδοσης κάθε μαθητή
  • Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός των διδακτικών ωρών
  • Τακτική και προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων
  • Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη κενών-αποριών