Σπουδών Επιστημών Υγείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017

Για μαθητές Γ' λυκείου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Νεοελλ. Γλώσσα 2
Φυσική 5
Βιολογία 3
Χημεία 4
ΣΥΝΟΛΟ 14
Προαιρετικά Μαθήματα
Μαθηματικά (για το 2ο ΕΠ) 5
Ιστορία ΓΠ (για το 4ο ΕΠ) 2
  • Έκπτωση στους αριστούχους
  • Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα
  • Βιβλία-σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα (δωρεάν)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ για κάθε τμήμα
  • Προσωπική παρακολούθηση της πορείας – απόδοσης κάθε μαθητή
  • Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός των διδακτικών ωρών
  • Τακτική και προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων
  • Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη κενών-αποριών