Έναρξη Θερινών Μαθημάτων 2020


Έναρξη μαθημάτων θερινής προετοιμασίας μαθητών για όλες τις τάξεις!


09/06/2020


Οι εγγραφές ξεκίνησαν!


Τα φροντιστήρια Σπουδή έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφαλή διεξαγωγή των θερινών μαθημάτων τα οποία θα πραγματοποιηθούν είτε δια ζώσης, είτε με τηλεδιδασκαλία, είτε και με μεικτό τρόπο. Αυτό θα καθοριστεί από τις εξελίξεις που θα υπάρξουν λόγω της υγειονομικής κρίσης.Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στις γραμματείς των φροντιστηρίων.