Καλοκαίρι 2017ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΠΟΥΔΗ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/07/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 20/08/2017