Θερινή Περίοδος 2019


Έναρξη μαθημάτων θερινής περιόδου 2019

Τα φροντιστήρια Σπουδή ανακοινώνουν την έναρξη των μαθημάτων για τη θερινή περίοδο 2019.


Γ΄ Λυκείου:  Από 13/06/2019 έως 19/07/2019

Α΄ και Β΄ Λυκείου:  Από 18/06/2019 έως 12/07/2019Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις γραμματείς των φροντιστηρίων.