Διαγωνίσματα - 04/09/2017


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
04/09/2017 - 09/09/2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 04/09

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΕΚΘΕΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΙΤΗ 05/09

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΦΥΣΙΚΗ Π.
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ Π.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Α.Ε.Π.Π.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 07/09

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Π.
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Π.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Π.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΑΡΧΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/09

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΧΗΜΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΧΗΜΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Α.Ο.Θ.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 09/09

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. - ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις γραμματείς των φροντιστηρίων.