Τέλος σχολικής χρονιάς - Έναρξη θερινών μαθημάτων


Τα φροντιστήρια ΣΠΟΥΔΗ ενημερώνουν τα εξής:

Τα μαθήματα όλων των τάξεων του Γυμνασίου καθώς και της Α΄ και Β΄ Λυκείου θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 05/06/2021.

Τα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου θα ολοκληρωθούν με το κανονικό τους πρόγραμμα τη Πέμπτη 10/06/2021 και στη συνέχεια θα υπάρξει ειδικό πρόγραμμα μαθημάτων για τη περίοδο των Πανελληνίων εξετάσεων.

Η θερινή προετοιμασία για τα παιδιά που θα πάνε Γ΄ Λυκείου θα ξεκινήσει Δευτέρα 14/06/2021 έως και Παρασκευή 23/07/2021 (διάρκειας 6 εβδομάδων).

Η θερινή προετοιμασία για τα παιδιά του Γυμνασίου, Α΄ και Β΄ Λυκείου θα ξεκινήσει Δευτέρα 14/06/2021 έως και Παρασκευή 09/07/2021 (διάρκειας 4 εβδομάδων).


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις γραμματείς των φροντιστηρίων.