Θετικών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019

Για μαθητές Β' λυκείου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Θετικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας, Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νεοελλ. Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Ο.Π 1
Μαθηματικά Γ'Λυκείου 2
Φυσική 1
Φυσική Γ'Λυκείου 2
Χημεία 1
Χημεία Γ'Λυκείου 1
ΣΥΝΟΛΟ 12
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Νεοελλ. Γλώσσα 2
Βιολογία Γ΄Λυκείου 2
Φυσική 1
Φυσική Γ'Λυκείου 2
Χημεία 1
Χημεία Γ'Λυκείου 1
ΣΥΝΟΛΟ 9
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νεοελλ. Γλώσσα 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Ο.Π 1
Μαθηματικά Γ΄Λυκείου 2
ΑΟΘ 1
ΑΕΠΠ 1
ΣΥΝΟΛΟ 9
Μαθήματα Επιλογής
Γεωμετρία 1
Βιολογία 1
Αρχαία 2
   
Μαθήματα Επιλογής
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Ο.Π 3
Αρχαία 2
Γεωμετρία 1
Μαθήματα Επιλογής
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία 2
Γεωμετρία 1
  • Έκπτωση στους αριστούχους
  • Τμήματα αριστούχων
  • Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα
  • Βιβλία – σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ για κάθε τμήμα
  • Προσωπική παρακολούθηση της πορείας – απόδοσης κάθε μαθητή
  • Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός των διδακτικών ωρών
  • Τακτική και προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων
  • Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη κενών – αποριών