Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη: Δευτέρα 18/6/2018
Λήξη: Παρασκευή 20/7/2018
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νεοελλ. Γλώσσα 3
Αρχαία Ελληνικά 6
Ιστορία 4
Λατινικά 3
ΣΥΝΟΛΟ 16
Μαθήματα Επιλογής
Βιολογία ΓΠ (για το 3ο ΕΠ) 1
  • Τμήματα αριστούχων
  • Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα
  • Βιβλία-σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα (δωρεάν)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ για κάθε τμήμα
  • Προσωπική παρακολούθηση της πορείας – απόδοσης κάθε μαθητή
  • Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός των διδακτικών ωρών
  • Τακτική και προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων
  • Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη κενών-αποριών