Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη: Δευτέρα 12/6/2017
Λήξη: Παρασκευή 21/7/2017
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νεοελλ. Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά 5
Ιστορία 3
Λατινικά 3
ΣΥΝΟΛΟ 13
Μαθήματα Επιλογής
Μαθηματικά ΓΠ(για το 4ο ΕΠ) 2
Βιολογία ΓΠ (για το 3ο ΕΠ) 2
  • Έκπτωση στους αριστούχους
  • Τμήματα αριστούχων
  • Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα
  • Βιβλία-σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα (δωρεάν)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ για κάθε τμήμα
  • Προσωπική παρακολούθηση της πορείας – απόδοσης κάθε μαθητή
  • Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός των διδακτικών ωρών
  • Τακτική και προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων
  • Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη κενών-αποριών