Θετικών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη: Πέμπτη 13/6/2019
Λήξη: Παρασκευή 19/7/2019
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νεοελλ. Γλώσσα 3
Μαθηματικά 6
Φυσική 6
Χημεία 4
ΣΥΝΟΛΟ 19
  • Τμήματα αριστούχων
  • Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα
  • Βιβλία-σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα (δωρεάν)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ για κάθε τμήμα
  • Προσωπική παρακολούθηση της πορείας – απόδοσης κάθε μαθητή
  • Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός των διδακτικών ωρών
  • Τακτική και προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων
  • Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη κενών-αποριών