Σπουδών Επιστημών Υγείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη: Πέμπτη 13/6/2019
Λήξη: Παρασκευή 19/7/2019
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Νεοελλ. Γλώσσα 3
Φυσική 6
Βιολογία 4
Χημεία 4
ΣΥΝΟΛΟ 17
  • Τμήματα αριστούχων
  • Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα
  • Βιβλία-σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα (δωρεάν)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ για κάθε τμήμα
  • Προσωπική παρακολούθηση της πορείας – απόδοσης κάθε μαθητή
  • Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός των διδακτικών ωρών
  • Τακτική και προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων
  • Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη κενών-αποριών