Σπουδών Επιστημών Υγείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ
Νεοελλ. Γλώσσα 2
Φυσική 5
Βιολογία 3
Χημεία 4
ΣΥΝΟΛΟ 14
Προαιρετικά Μαθήματα
Μαθηματικά Ο.Π. (για το 2ο ΕΠ) 5
  • Έκπτωση στους αριστούχους
  • Τμήματα αριστούχων
  • Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα
  • Βιβλία – σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ για κάθε τμήμα
  • Προσωπική παρακολούθηση της πορείας – απόδοσης κάθε μαθητή
  • Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός των διδακτικών ωρών
  • Τακτική και προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων
  • Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη κενών – αποριών