Ωράριο λειτουργίας Φροντιστηρίου


Ωράριο λειτουργίας Φροντιστηρίου

Διδακτήριο Τράλλεων

Δευτέρα: 09:30-13:30 και 15:30-20:30
Τρίτη: 16:00-21:00
Τετάρτη: 09:30-13:30 και 15:30-20:30
Πέμπτη: 09:30-13:30 και 15:30-20:30
Παρασκευή: 15:30-20:30
Σάββατο: 09:30-13:30

Διδακτήριο Σιβόρων

Δευτέρα: 09:30-13:30 και 15:30-20:30
Τρίτη: 09:30-13:30 και 15:30-20:30
Τετάρτη: 15:30-20:30
Πέμπτη: 15:30-20:30
Παρασκευή:09:30-13:30 και 15:30-20:30
Σάββατο: 09:30-13:30