Θερινή Περίοδος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Έναρξη: Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022
Λήξη: Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

 

 

 

Βασικό Πρόγραμμα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Άλγεβρα

   2

Φυσική
   2
Χημεία
   1
Νέα Ελληνικά
   2
Αρχαία Ελληνικά
   2
ΣΥΝΟΛΟ
  9
  • Τμήματα αριστούχων
  • Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα
  • Βιβλία-σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα (δωρεάν)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ για κάθε τμήμα
  • Προσωπική παρακολούθηση της πορείας – απόδοσης κάθε μαθητή
  • Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός των διδακτικών ωρών
  • Τακτική και προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων
  • Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη κενών-αποριών