Χειμερινή Περίοδος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

 

 

 

 

Βασικό Πρόγραμμα

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Άλγεβρα

   3

Γεωμετρία

   2

Φυσική
   2
Νεοελληνική Γλώσσα / Λογοτεχνία
   2
Αρχαία Ελληνικά
   3
Χημεία
   2
ΣΥΝΟΛΟ
  14
  • Έκπτωση στους αριστούχους
  • Τμήματα αριστούχων
  • Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα
  • Βιβλία – σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ για κάθε τμήμα
  • Προσωπική παρακολούθηση της πορείας – απόδοσης κάθε μαθητή
  • Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός των διδακτικών ωρών
  • Τακτική και προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων
  • Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη κενών – αποριών
  • Με κάθε εγγραφή, δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού