Θετικών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη: Δευτέρα 14/06/2021
Λήξη: Παρασκευή 23/07/2021
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νεοελλ. Γλώσσα / Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 5
Φυσική 5
Χημεία 4
ΣΥΝΟΛΟ 17
  • Τμήματα αριστούχων
  • Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα
  • Βιβλία-σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα (δωρεάν)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ για κάθε τμήμα
  • Προσωπική παρακολούθηση της πορείας – απόδοσης κάθε μαθητή
  • Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός των διδακτικών ωρών
  • Τακτική και προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων
  • Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη κενών-αποριών