Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 - 2024

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Νεοελλ. Γλώσσα / Λογοτεχνία 3
Αρχαία Ελληνικά 5
Ιστορία 3
Λατινικά 3
ΣΥΝΟΛΟ 14
  • Έκπτωση στους αριστούχους
  • Τμήματα αριστούχων
  • Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα
  • Βιβλία – σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ για κάθε τμήμα
  • Προσωπική παρακολούθηση της πορείας – απόδοσης κάθε μαθητή
  • Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός των διδακτικών ωρών
  • Τακτική και προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων
  • Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη κενών – αποριών
  • Με κάθε εγγραφή, δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού