Θετικών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Νεοελλ. Γλώσσα / Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 5
Φυσική 5
Χημεία 4
ΣΥΝΟΛΟ 17
  • Έκπτωση στους αριστούχους
  • Τμήματα αριστούχων
  • Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα
  • Βιβλία – σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ για κάθε τμήμα
  • Προσωπική παρακολούθηση της πορείας – απόδοσης κάθε μαθητή
  • Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός των διδακτικών ωρών
  • Τακτική και προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων
  • Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη κενών – αποριών
  • Με κάθε εγγραφή, δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού