Χειμερινή Περίοδος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΠΑ.Λ.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2024
Για Μαθητές Γ' Λυκείου - ΕΠΑ.Λ.
Νεοελλ. Γλώσσα / Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά 3
Μάθημα Ειδικότητας 2
ΣΥΝΟΛΟ 9
  • Τμήματα αριστούχων
  • Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα
  • Βιβλία-σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα (δωρεάν)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ για κάθε τμήμα
  • Προσωπική παρακολούθηση της πορείας – απόδοσης κάθε μαθητή
  • Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός των διδακτικών ωρών
  • Τακτική και προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων
  • Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη κενών-αποριών
  • Με κάθε εγγραφή, δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού