Διαγωνίσματα

Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

Το καινούργιο εκπαιδευτικό – εξεταστικό σύστημα, ειδικά μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις, είναι δομημένο με τρόπο τέτοιο ώστε οι γραπτές εξετάσεις να αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων του κάθε μαθητή και μαθήτριας. Επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή προετοιμασία στο συγκεκριμένο τομέα, οι μαθητές των Φροντιστηρίων μας συμμετέχουν, κάθε Κυριακή (Β΄& Γ΄ Λυκείου) ή κάθε δεύτερη Κυριακή (Α΄ Λυκείου & Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου), σε τρίωρη γραπτή εξέταση σε ύλη προγραμματισμένη έγκαιρα από τους διδάσκοντες.

img01