Γυμνάσιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

Για μαθητές Γυμνασίου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 3
Ελληνικά 3
   
ΣΥΝΟΛΟ 6
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 3
Φυσική-Χημεία 2
Ελληνικά 3
ΣΥΝΟΛΟ 8
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 4
Φυσική-Χημεία 2
Ελληνικά 4
ΣΥΝΟΛΟ 10
  • Έκπτωση στους αριστούχους
  • Τμήματα αριστούχων
  • Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα
  • Βιβλία – σημειώσεις σε όλα τα μαθήματα
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ για κάθε τμήμα
  • Προσωπική παρακολούθηση της πορείας – απόδοσης κάθε μαθητή
  • Προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα εκτός των διδακτικών ωρών
  • Τακτική και προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων
  • Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη κενών – αποριών
  • Με κάθε εγγραφή, δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού