Υπεύθυνοι σπουδών

Υπεύθυνοι σπουδών

Για κάθε τμήμα ορίζεται ένας υπεύθυνος σπουδών, ο οποίος σε συνεργασία με τους καθηγητές του τμήματος αποκτά πλήρως διαμορφωμένη γνώμη για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Επιτυγχάνεται με το τρόπο αυτό η έγκαιρη ενημέρωση των γονέων για φαινόμενα ασυνέπειας, δυσκολιών προσαρμογής ή άλλων μαθησιακών ζητημάτων.

img01