Σύνδεση στην πλατφόρμα Keyschool


Οδηγίες σύνδεσης στη πλατφόρμα Keyschool/BBB


Από ηλεκτρονικό Υπολογιστή - Laptop

Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης (Chrome, Opera, Firefox) πληκτρολογείτε τη διεύθυνση https://www.keyschool.gr/frontistiriaspoudi.gr/. Στη συνέχεια στα κενά κουτάκια συμπληρώνετε το ψευδώνυμο και το συνθηματικό σας. Πατάτε Σύνδεση.

Από συσκευή Android (Tablet, Smartphone)

Στο Play Store ''κατεβάζετε'' και εγκαθιστάτε την εφαρμογή KeySchool Mobile (έχει εικονίδιο ένα κόκκινο κύκλο με ένα μπλε τετράγωνο). Στη συνέχεια γράφετε τον κωδικό εγκατάστασης 953243 και τους προσωπικούς σας κωδικούς. Πατάτε Σύνδεση.

Από συσκευή iMac (Apple)

Στο πρόγραμμα περιήγησης πληκτρολογείτε τη διεύθυνση https://www.keyschool.gr/frontistiriaspoudi.gr/. Στη συνέχεια στα κουτάκια κάτω αριστερά της σελίδας, γράφετε τους προσωπικούς σας κωδικούς και πατάτε Σύνδεση.


Για σύνδεση σε διαδικτυακό μάθημα

Αφού έχει συνδεθεί στο Keyschool, ο καθηγητής-μαθητής ''πηγαίνει'' στο Πρόγραμμα και στο ημερολόγιο που του εμφανίζεται, επιλέγει την ημερομηνία που είναι το μάθημα που τον ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, στο νέο παράθυρο επιλέγει το εικονίδιο ''b'' στο αντίστοιχο μάθημα και μεταφέρεται σε ένα νέο παράθυρο, στην πλατφόρμα BigBlueButton. Ακολουθεί τις οδηγίες σύνδεσης με χρήση κάμερας, ηχείων και μικροφώνου. Αυτή είναι η εικονική αίθουσα διδασκαλίας.