Ωράριο λειτουργίας Φροντιστηρίου


Ωράριο λειτουργίας Φροντιστηρίου

Διδακτήριο Τράλλεων

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:30-13:30 και 15:00-21:30
Σάββατο: 09:30-13:30

Διδακτήριο Σιβόρων

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:30-13:30 και 15:00-21:30
Σάββατο: 09:30-13:30