Ενημέρωση γονέων

Ενημέρωση γονέων

Συστηματική ενημέρωση για τους γονείς
Η ποικίλης μορφής επικοινωνία-συνεργασία με τους υπεύθυνους σπουδών και τους διδάσκοντες των φροντιστηρίων μας πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους :

img01
  • Με ανά τρίμηνο συγκεντρώσεις ενημέρωσης των γονέων από τους διδάσκοντες. Στο πλαίσιο αυτών των ενημερώσεων οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν διεξοδικά με τους διδάκοντες για την πρόοδο των παιδιών τους στα διδασκόμενα μαθήματα αλλά και για όποια άλλα ζητήματα κρίνεται απαραίτητο.
  • Με προκαθορίσμενες, σύντομης διάρκειας συναντήσεις των γονέων με τους διδάσκοντες. Για τον καλύτερο προγραμματισμό και την εξυπηρέτηση των γονέων συστήνεται η επικοινωνία με τη γραμματεία του φροντιστηρίου προκειμένου, κατόπιν συνεννόησης, να καθορίζεται ο χρόνος συνάντησης.
  • Από 01/10/2016 και μέχρι την ολοκλήρωση του σχολικού έτους υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας (Δευτέρα-Σάββατο) κατά τις ώρες 09:30 έως 13:30 με τους υπευθύνους σπουδών για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει (μαθησιακές δυσκολίες, πρόβλήματα προσαρμογής στο τμήμα, δυσχέρεια επικοινωνίας με τους καθηγητές κ.α.) προκειμένου να προλαμβάνεται και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα η όποια πιθανή αρνητική εξέλιξη.
  • Οι γονείς μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητούν από τη γραμματεία του φροντιστηρίου την «κάρτα ελέγχου και επίδοσης» στην οποία υπάρχει αναλυτική βαθμολογία των τρίωρων διαγωνισμάτων για όλα τα μαθήματα καθώς και η βαθμολογία της προφορικής παρουσίας του μαθητή στην τάξη.