Οι άνθρωποι του φροντιστηρίου μας

Οι άνθρωποι των φροντιστηρίων μας

Επιλόγη μας είναι η διατήρηση ενός σταθερού επιτελείου καθηγητών, με τις απαραίτητες κατά περίπτωση προσθήκες, οι οποίοι διαθέτουν υψηλό γνωστικό επίπεδο, επαγγελματική νοοτροπία και φροντιστηριακή εμπειρία. Λειτουργούν στην εκπαίδευση από επιλογή και όχι από ανάγκη με κυρίαρχο γνώμονα τη δημιούργια των συνθηκών που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων των παιδιών, συμμεριζόμενοι την αγωνία, τους φόβους και τις φιλοδοξίες τους.

img01
img01

Πλάι τους μία ομάδα διοικητικών υπαλλήλων με υψηλή κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία συνδράμει αποφασιστικά στην εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μας «οικογένειας».