Ενισχυτική διδασκαλία

Συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας

Με δεδομένο ότι πολλές φορές κατά τη διάρκεια των σπουδών διαπιστώνεται ότι κάποιοι μαθητές συναντούν δυσκολίες είτε εξαιτίας ελλείψεων προηγουμένων ετών, είτε λόγω της ιδιαιτερότητας κάποιων γνωστικών αντικειμένων, έχουμε καθιερώσει το θεσμό των, εκτός του τακτικού προγράμματος και χωρίς επιπλέον κόστος, ενισχυτικών μαθημάτων. Έτσι οι μαθητές μπορούν να καλύψουν τα κενά και τις αδυναμίες τους και να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των συγκεκριμένων αντικειμένων.

img01