Κατάρτιση τμημάτων

Κατάρτιση τμημάτων

Στηριζόμενοι στο συνδυασμό ομαδικής δουλειάς και ατομικής φροντίδας καταρτίζουμε τμήματα ολιγομελή και ομοιογενή. Μετά από μία αρχική κατανομή με κριτήριο τη βαθμολογία του σχολείου, σε σύντομο διάστημα και κατόπιν συνεννόησης των υπευθύνων σπουδών και των ομάδων εργασίας των διδασκόντων προχωρούμε στην τελική κατάρτιση των τμημάτων.

img01