Ομάδες εργασίας διδασκόντων

Ομάδες Εργασίας Διδασκόντων

Με βασική φιλοσοφία των Φροντιστηρίων Σπουδή τη συλλογικότητα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν στην εκπαιδευτική λειτουργία έχουμε θεσπίσει ομάδες εργασίας διδασκόντων ανά κλάδο (Μαθηματικοί-Φυσικοί-Χημικοί-Φιλόλογοι-Οικονομολόγοι-Τεχνολόγοι κ.α.). Με τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας κάθε κλάδου επιτυγχάνεται :

img01
  • ο ολοκληρωμένος καθορισμός της πορείας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ύλη, περιεχόμενο και διαβάθμιση διαγωνισμάτων κ.α.),
  • η ταχύτερη εναρμόνιση του περιεχομένου σπουδών στις νέες απαιτήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται κατά περίπτωση
  • η άμεση αντιμετώπιση, σε συνεργασία με τους υπευθύνους σπουδών, προβλημάτων που ανακύπτουν και αφορούν σε μαθητές με μαθησιακές ή συμπεριφορικές δυσκολίες.

Γνωρίζοντας ότι σ’ αυτή την εύπλαστη ηλικία, τα παιδιά μας έχουν μεγάλη ανάγκη, εμείς, (οι καθηγητές των Φροντιστηρίων Σπουδή) βρισκόμαστε στο πλευρό τους όχι μόνο ως καθηγητές αλλά ως παιδαγωγοί.